Oorkaarsen

Oorkaars therapie wordt zowel in Azië als Noord Amerika al eeuwenlang toegepast.

Het is een aanvullende therapie met een zeer brede werking, die gebruikt kan worden in het verbeterproces van allerlei oor-, neus-, keelklachten en (andere) hoofdklachten, zoals migraine. De therapie houdt in dat de oren gereinigd worden met behulp van een, speciaal voor dit doel, vervaardigde holle kaars. Mijn ervaring is dat het bijdraagt aan ontspanning.

Voordat de kaars in het oor wordt geplaatst zal er eerst een gehele gelaats- en oor massage worden gegeven

​De kaars is gemaakt van linnen en bijenwas met eventueel aanvullend nog kruiden zoals rozemarijn of lavendel, deze steekt slechts voor een klein gedeelte in het oor. (zie afbeelding). Dit is geheel pijnloos. Het merendeel van de kaars steekt uit het oor.  Voor alle duidelijkheid: de kaars wordt niet in zijn geheel opgebrand, maar tot ca. 10 cm boven de gehooringang. In de kaarsen die ik gebruik bevind zich een filter waardoor er niet in de gehoorgang terecht kan komen.

​De werking 

Tijdens het verbranden zijn verschillende fasen te onderscheiden in de werking van de kaars. 

  • Dank zij het “schoorsteeneffect” ontstaat een lichte onderdruk in de uitwendige gehoorgang. De vlam zorgt ervoor 
    dat de luchtzuil (in het oor) gaat trillen. Hierdoor wordt het trommelvlies licht gemasseerd en zorgt op haar beurt 
    weer dat de druk in het middenoor (beter) geregeld wordt. 
  • Tijdens het branden van de kaars ontstaat een lichte onderdruk in de uitwendige gehoorgang en intensiveert de warmte. De warmte zorgt ervoor dat de acupunctuurpunten in het oor worden gestimuleerd. 
  • De aangename warmte stimuleert bovendien de doorbloeding en de lymfestroom in de oren, de keel, de neus en de bijholten. 
  • De verbranding zorgt voor een zacht ruisend/knisperend geluid. Dit geluid in combinatie met de weldadige warmte van de kaars zorgt voor een ontspannend gevoel. 
  • De eventuele kruiden in de kaars hebben ook een uitwerking op het middenoor, het evenwichtsorgaan, het slakkenhuis  en het orgaan van Corti (via de buis van Eustachius), de mond-, keel-, neus-, en bijholten.

Contra indicatie:

 •  Een geperforeerd trommelvlies (buisjes) 

 •  Acute oorontsteking 

 •  Geïmplanteerde gehoorbeentjes 

 •  Eczeem of schimmelinfectie in het oor 

 •  Epilepsiepatiënten.