Dorn therapie

De Dorn-methode is een zachte wervel-correctietechniek zonder “kraken”.


Dorn-therapie begint bij het corrigeren van een scheefstand van de basis; wanneer je scheef op je benen staat door scheefstand in het bekken leidt dit vaak tot rugkwalen, heupklachten, verzakkingen, nekklachten of kniepijn.
Dit kan ook bij kinderen al het geval zijn door bijvoorbeeld een moeilijke of hardhandige geboorte, wat dan vaak resulteert in het dragen van spreidbroekjes.

Door middel van de Dorn-therapie kan deze bekkenscheefstand op een pijnloze simpele manier geconstateerd en verholpen worden.

Vervolgens wordt de wervelkolom na gekeken, waarna niet al te grote verschuivingen van de wervels in de loop van een paar behandelingen gecorrigeerd worden op een relatief pijnloze manier, waarbij u zelf meewerkt door met uw arm of been heen en weer te pendelen.
Deze pendelbeweging is nodig om de spieren die bij de verschoven wervel horen in beweging te brengen. Hierdoor wordt het spierstelsel “afgeleid” en is het niet bezig met het fixeren van de wervelkolom. De verschoven wervel laat zich zo makkelijker op zijn plaats schuiven.

De behandeling is ook heel goed voor zenuwen en organen. De sturing van de organen gaat vanuit de hersenen via het ruggenmergkanaal naar de plaatsen waar ze uit de wervelkolom naar de betreffende organen lopen. Als de wervels niet goed staan komen deze verbindingen ook onder druk te staan.

Deze behandel vorm is goed te combineren met de Breuss Massage