Iedere massage heeft een doel, maar ook een aantal belangrijke contra-indicaties

Wanneer mag men niet gemasseerd worden of alleen op aangepaste wijze.

Belangrijke Contra-indicaties voor Massage

Contra-indicaties die vermeden moeten worden:

In conclusie is het noodzakelijk om zorgvuldig te overwegen of een massage geschikt is, afhankelijk van de specifieke contra-indicaties die iemand heeft. Raadpleeg altijd een professional en/of je eigen medisch specialist om ervoor te zorgen dat een massage geen schade toebrengt aan de gezondheid.