CTPG Keurmerk van de oliën

CPTG Quality Testing

De puurheid van een essentiële olie is de allerbelangrijkste eigenschap. Een essentiële olie die niet zuiver is, betekent dat je het risico loopt om ziektekiemen, zware metalen of vervalste middelen op of in je lichaam te brengen, wat irritatie, negatieve effecten of zelfs ziekte kan veroorzaken. Zonder een geaccepteerde standaard voor de kwaliteit van essentiële olie heeft dōTERRA haar eigen testproces ontwikkeld, dat CPTG Certified Pure Tested Grade® wordt genoemd. Het CPTG-proces certificeert dat er geen toegevoegde vulstoffen, synthetische ingrediënten of schadelijke stoffen in hun essentiële oliën zitten die hun doeltreffendheid zouden verminderen. dōTERRA gaat zelfs nog een stap verder door al hun producten en de verpakking aan een reeks tests te onderwerpen om een lange en effectieve houdbaarheid te garanderen. Dit protocol zorgt voor werkzaamheid, zuiverheid en consistentie van batch tot batch.

Voordat het CPTG®-Proces Begint

De juiste teelt-, oogst- en distillatiemethoden zijn ook van cruciaal belang voor het behoud van de zuiverheid. Slechte productiepraktijken en de ontwikkeling van synthetische essentiële oliën wijzen erop dat het onmogelijk is om een zuivere essentiële olie nauwkeurig te identificeren zonder wetenschappelijke analyse. Een adequate analyse van de bestanddelen van een essentiële olie is een van de meest uitdagende en gedetailleerde aspecten van kwaliteitsborging.

Weten welke van de vele verschillende soorten van een bepaalde plant de meest diepgaande therapeutische gezondheidsvoordelen biedt, is de eerste stap in het produceren van essentiële olie van de hoogste kwaliteit. Op basis van de expertise van botanici, chemici en wellnessprofessionals worden botanische materialen zorgvuldig geselecteerd op hun natuurlijke concentraties van actieve aromatische verbindingen.

Het verzorgen van planten in de meest gunstige omgeving en het zorgvuldig oogsten en transporteren van plantaardig materiaal voor verwerking zorgt voor een optimale opbrengst van zuivere en krachtige essentiële oliën. Het exclusieve netwerk van telers en oogsters van dōTERRA, verspreid over de continenten van de wereld, zijn experts in het kweken van planten die specifiek zijn voor de essentiële olie industrie.

Voordat het CPTG®-Proces

De CPTG-tests beginnen onmiddellijk na de distillatie, waarbij elke olie wordt beoordeeld op haar chemische samenstelling. Een tweede testronde wordt uitgevoerd in onze productiefaciliteit om er zeker van te zijn dat de gedistilleerde en geteste olie dezelfde essentiële olie is als de ontvangen olie. Een derde evaluatie van de chemie van de olie wordt uitgevoerd in een driefasenprocedure, aangezien de oliën worden verpakt in de flessen die we als consument gebruiken. Elk van deze tests bevestigt dat de essentiële olie vrij is van verontreinigingen en onverwachte veranderingen tijdens de productie.

Het CPTG Certified Pure Tested Grade kwaliteitsprotocol bevat de volgende tests:

  • Organoleptische testen
  • Microbiële testen
  • Gaschromatografie
  • Massaspectrometrie
  • Fourier Transformatie Infrarood Spectroscopie (FTIR)
  • Chirale testen
  • Isotopsiche analyse
  • Testen op zware metalen

In het verleden was gaschromatografie voldoende om individuele componenten in een essentiële olie te identificeren. Naarmate zich echter meer geavanceerde methoden voor de ontwikkeling van synthetische essentiële olieproducten vormden, waren verdere validatiemethoden nodig. In de loop der tijd zijn aanvullende testmethoden zoals massaspectroscopie, chirale analyse, FTIR Scan, koolstofisotopenanalyse en andere testen ontwikkeld om elk afzonderlijk bestanddeel van essentiële olie nauwkeuriger te identificeren.

Organoleptische Testen

Organoleptische testen omvatten het gebruik van de menselijke zintuigen – zien, ruiken, proeven en aanraken. Voor deskundige distilleerders worden de zintuigen gebruikt als eerste lijn van kwaliteitstesten om onmiddellijk aanwijzingen te geven over de aanvaardbaarheid van een product. Olie met een ongebruikelijke geur, een ongelijkmatige consistentie of een vreemde kleur vertelt de distilleerder onmiddellijk dat er iets mis is. Vaak wordt deze test gebruikt als een eerste stap in de kwaliteitscontrole voordat andere tests worden uitgevoerd.

Microbiële Testen

Microbiële testen bestaan uit het analyseren van een partij essentiële oliën op de aanwezigheid van bio-gevaarlijke micro-organismen zoals schimmels, bacteriën, virussen en schimmels. Het proces omvat het nemen van een steekproef en het toevoegen van die steekproef aan een steriel groeimedium in een ingesloten schotel of plaat. Het monster wordt gedurende een bepaalde tijd geïncubeerd en vervolgens geobserveerd op microbiële groei. Deze test wordt uitgevoerd op producten die de productiefaciliteit binnenkomen en op afgewerkte producten voorafgaand aan de distributie om ervoor te zorgen dat het product niet verontreinigd is tijdens het vulproces.

GCms.jpg

Gaschromatografie en Massaspectrometrie-analyse (GC/MS)

In Gaschromatografie wordt een essentiële olie verdampt en door een lange kolom geleid om de olie te scheiden in de afzonderlijke componenten. Elk component zal zich met een verschillende snelheid door de kolom verplaatsen, afhankelijk van het molecuulgewicht en de chemische eigenschappen, en wordt gemeten bij het verlaten van de kolom. Met behulp van deze testmethode kunnen kwaliteitscontrole-analisten bepalen welke verbindingen aanwezig zijn in een testmonster.

Massaspectrometrie wordt samen met Gaschromatografie gebruikt om de samenstelling van een essentiële olie verder te bepalen. In Massaspectrometrie worden de bestanddelen die eerder gescheiden werden door GC geïoniseerd en door een reeks magnetische velden gestuurd. Met behulp van molecuulgewicht en lading kan de hoeveelheid van elk bestanddeel worden geïdentificeerd, waardoor extra inzicht wordt verkregen over de werkzaamheid van de essentiële olie.

FTIR.jpg

Fourier Transformatie Infrarood Spectroscopie

Fourier Transformatie Infrarood Spectroscopie (FTIR) wordt uitgevoerd om de werkzaamheid en constante kwaliteit van een partij essentiële olie te garanderen. Deze testmethode identificeert de structurele componenten van essentiële olieverbindingen. In een FTIR-scan wordt infrarood licht van verschillende frequenties door een monster van essentiële olie geschenen en wordt de hoeveelheid licht die door het monster wordt geabsorbeerd gemeten. De kwaliteit van het monster wordt bepaald door de resultaten van een FTIR-meting te vergelijken met een historische database met absorptiepatronen van hoogwaardige monsters.

Chirality.jpg

Chirale Testen

Chiraliteit, een woord afgeleid van het Griekse woord ‘hand’, is een term die gebruikt wordt om de 3D-oriëntatie van een molecuul te beschrijven. Net zoals je twee handen hebt, bestaan er chirale moleculen in twee vormen, onderscheiden als de rechter- of linkerhand. Je kunt dit principe visualiseren door naar je handen te kijken; wanneer ze naast elkaar worden geplaatst, zijn het spiegelbeelden van elkaar. Echter, wanneer ze op elkaar geplaatst worden, hoe je ze ook draait, je kunt ze niet precies op één lijn krijgen. In moleculen heeft elke ‘hand’ verschillende chemische eigenschappen, die hun fysiologische interacties in het lichaam beïnvloeden. Eén hand wordt voornamelijk in de natuur geproduceerd. In een laboratoriumomgeving is de verhouding tussen rechts- en linkshandige moleculen echter altijd 50/50 vanwege de structurele overeenkomsten. De verhouding tussen rechts- en linkshandige bestanddelen kan worden bepaald door middel van een speciaal type gaschromatografie. Hoewel deze testmethode niet vaak batchgewijs wordt uitgevoerd, wordt deze testmethode gebruikt om er zeker van te zijn dat er geen synthetische elementen aanwezig zijn.

Isotopic-analyisis.jpg

Isotopische analyse

Materie bestaat uit kleine chemische bouwstenen die elementen worden genoemd. Hoewel er tientallen elementen bestaan, is elk element te onderscheiden door de protonen die het bevat. Soms kan een element in meer dan één stabiele vorm bestaan als het meer of minder neutronen heeft. Wanneer dit gebeurt, worden de elementen isotopen genoemd. Het element koolstof bestaat uit twee stabiele isotopen, koolstof-12 (6 protonen en 6 neutronen) en koolstof-13 (6 protonen en 7 neutronen). Omdat essentiële oliën organische verbindingen zijn, bestaan ze voornamelijk uit koolstofatomen en hebben ze een bepaalde verhouding van koolstof-12 tot koolstof-13 isotopen. Deze verhouding is afhankelijk van de locatie over de hele wereld.

Met behulp van een speciaal type Massaspectroscopie is het mogelijk om te bepalen welke isotopen aanwezig zijn in een bestanddeel van essentiële olie en in welke hoeveelheden. Indien afkomstig van dezelfde locatie, moet elk bestanddeel in een essentiële olie dezelfde verhouding isotopen hebben. Als een bepaald bestanddeel een ander isotopisch profiel heeft dan de andere bestanddelen, dan weet de kwaliteitscontrole-analist dat de olie een vervalsing bevat.

Testen op Zware Metalen

Het testen op zware metalen toont de hoeveelheid zware metalen in de essentiële olie. Wanneer goed gedistilleerd, mogen essentiële oliën geen zware metalen bevatten. ICP-MS testen gebruiken een hoogenergetisch medium genaamd Inductief Gekoppeld Plasma (ICP) om de steekproef te ioniseren. De steekproef wordt dan in werking gesteld door een massaspectroscoop, die de steekproef in zijn elementaire delen scheidt en een lezing verstrekt over welke elementen aanwezig zijn en bij welke hoeveelheden.